El projecte

Smart Food Innovation neix amb la vocació de ser un nexe entre la indústria alimentària i els consumidors. Un nexe bi-direccional on ambdues parts en surtin beneficiades.

Innovant en innovació

La nostra vocació és donar suport a la R+D+i de les empreses. Un suport perquè siguin capaces d’adaptar-se a un entorn canviant on els consumidors cada cop són més exigents. Només així es pot garantir el futur en termes comercials. Sovint al pensar en innovació pensem en grans processos de investigació, costosos en temps i recursos i de resultat incert. Volem oferir un altre punt de vista, redefinint la innovació com una actualització de petits aspectes que tenen un gran impacte en els consumidors. Uns aspectes que faran que el producte satisfaci més i millor els compradors. A Smart Food Innovation creiem que la innovació comença per identificar les característiques a millorar en el producte i que no hi ha ningú més qualificat per fer-ho que els seus potencials compradors. És per això que els impliquem com una part fonamental, marcant l’inici del procés d’innovació . Estem convençuts que així podrem desenvolupar conjuntament nous envasos, noves presentacions, nous productes que seduiran als consumidors més exigents.

Consumidors 2.0

El perfil del consumidor ha canviat molt en els últims temps. Els criteris de tria de productes són més complexos i inclouen cada cop més elements relacionats amb la salut. Això ha creat una generació de consumidors preocupats pel seu benestar i per tant més exigents amb les opcions que ofereix la indústria alimentària. Smart Food Innovation ofereix als consumidors eines perquè expressin què consideren important en la seva alimentació així com la informació necessària perquè aprofundeixin en el seu sentit crític envers els productes alimentaris.

Els nostres pilars

Confidencialitat.

Som conscients que cal garantir tant als consumidors com a les empreses una estricta confidencialitat pel que fa a les dades personals dels consumidors i al know-how empresarial. Totes les interaccions de Smart Food Innovation amb empreses i consumidors queden emparades per contractes de confidencialitat i un rigorós compliment de la LOPD.

Rigorositat.

Per oferir un servei de qualitat és necessari ser rigorosos en tots els aspectes de la nostra activitat. Rigorosos amb la informació científica i tècnica, rigorosos en l’obtenció i processament de les dades. Només així podem ser precisos en la identificació dels aspectes a actualitzar en el producte i localitzar la millor manera de fer-ho. Objetivitat. Per a poder garantir una correcta avaluació de les característiques d’un producte, cal deixar a banda totes les idees preconcebudes. Per això és important aplicar mètodes cecs que garanteixin la màxima objectivitat en les valoracions realitzades pels consumidors.

Flexibilitat.

La indústria alimentària engloba una quantitat ingent de categories de producte que poc o gens tenen a veure les unes amb les altres. Aquest context fa necessari adaptar-se a una gran varietat de reptes. El nostre objectiu és assolir la màxima comunicació amb l’empresa de manera que sigui possible personalitzar el servei per tal que generi el màxim valor afegit a les empreses.